Garantija

Garantija

Visām precēm (iegādātas
www.pro-mix.lv), kuras iegādājies Pircējs (fiziska persona, kura izteikusi vēlmi iegādāties, iegādādājusies vai varējusi iegādāties, lietot preces vai pakalpojumu mērķiem, kuri nav saistīti ar minētās personas saimnieciskās darbības vai profesionālas darbības veikšanu),
tiek nodrošināta garantija uz ražotāja noteiktu garantijas termiņu, kurš norādīts saskaņā ar lietošanas pamācībā – instrukcijā atrunātajiem noteikumiem vai definēts ražotāja garantijas talonā.
Minimālais jebkuras preces garantijas termiņš – 1gads, maksimālais termiņš – 3 gadi.
Garantiju apliecinošs dokuments ir garantijas talons, kurš tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī. Garantijas laiks tiek noteikts no garantijas talona saņemšanas brīža līdz garantijas talonā ierakstītajam gala termiņam.
Garantijas spēkā esamības laikā tiek veikts ražotāja brāķa remonts vai arī tās nomaiņa ar jaunu vai analoģisku preci.
Garantijas termiņš precei, kura uz garantijas pamata tiek apmainīta, netiek pagarināts, spēkā esošs ir iepriekšējais garantijas termiņš, sākot no garantijas talona izsniegšanas brīža līdz talonā norādītajam garantijas beigu datumam.
Garantija attiecas tikai uz preces iekšējiem tehniskiem bojājumiem.
 
Garantija neattiecas uz sekojošiem preces bojājumiem:
 • Bojājumi, kuri radušies svešu, neparedzētu vielu, šķidrumu, papīru, kukaiņu u.c. iekļūšanas rezultātā
 • Bojājumi, kurus radījušas dabas stihijas, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nemērķtiecīgi ārēji faktori (elektrisko tīklu ātra sprieguma maiņa utt.) un citi neparedzēti nelaimes gadījumi
 • Bojājumi, kurus izraisījusi enerģijas avotu parametru, telekomunikāciju un kabeļu tīklu nesaderība un citi līdzīgi faktori
 • Bojājumi, kurus izraisījusi standartiem neatbilstošu nekvalitatīvu materiālu, rezerves daļu, komplektējošo elementu, aksesuāru, visu iespējamo datu nesēju (ieskaitot CD, disketes u.c) izmantošana
 • Bojājumi, kuri radušies preces neatbilstošas, tai neparedzētas izmantošanas seku rezultātā, kā arī fizisku, ķīmisku, termālu un citu pārslodžu rezultātā, pārsniedzot ražotāja noteiktos preces izturības ierobežojumus.
Garantija neattiecas uz:
 • Izejvielām, sastāvdaļu komplektiem, baterijām, akumulatoriem, mehāniskiem palīglīdzekļiem (piem. printeru papīra turētājs, datorpeles paliktnis u.c.)
 • Instalētajam programnodrošinājumam (operētājsistēmas, pievienotās programmas, failu sistēmas) un lietotāja dati (dokumenti, programmas un uzstādījumi).
Ja Jūsu iegādātajai precei esat konstatējis ražotāja brāķi, lūgums preci kopā ar iegādes un garantiju apstiprinošiem dokumentiem nogādāt www.pro-mix.lv birojā.
Ja Jūsu iegādātajai precei ir autorizēts servisa centrs, rekomendējam ar garantijas talonu vērsties tieši pie noteiktā servisa centra speciālistiem. Ņemiet vērā, ka vēršoties
www.pro-mix.lv, problēmas atrisināšanas laiks, diemžēl, pagarināsies dēļ tā iemesla, ka nepieciešams preci nogādāt uz / no servisa centru.
Autorizēto servisa centru adreses un kontakttālruņi pieejami Jūsu garantijas talonā.

1. Sony, Panasonic, LG – Elektronikas serviss SIA
Adrese: Tadaiķu iela 4, Rīga, LV-1004, Telefons: +371 67717060
Darba laiks: 
 • Pirmdiena-Piektdiena: 9:00-18:00

 • Sestdiena: 10:00-16:00

 • Svētdiena: brīvs


2. Olympus, Manfrotto
Adrese: Vienibas gatve 87i, Rīga, LV-1004, Telefons: +371 674501493. Deta, Exide, Pirelli, Momo – Latakko SIA
Adrese: M. Nometņu iela 33, Rīga, LV-1002, Telefons+371 676051204. Canon – Canon foto un video tehnikas serviss
Adrese: Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV1004 Telefons: +371 67387510
Darba laiks: 
 • Pirmdiena-Piektdiena: 9:00-18:00

 • Sestdiena: brīvs

 • Svētdiena: brīvs